Wat doen we

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

 • Opzetten van de financiële administratie, en het ordenen van de bescheiden.
 • Periodieke verwerking van uw administratie, zodat u te allen tijde inzicht kunt verkrijgen over de financiële gang van zaken in uw onderneming.
 • Opstellen van prognoses, liquiditeitsplanningen en andere financiële analyses.
 • Opstellen van jaarrekeningen. Bij het voeren van een eigen administratie kunnen wij de controle uitvoeren en de fiscale jaarrekening opstellen.

SALARISADMINISTRATIE

 • Periodieke salarisverwerking. Werknemers ontvangen salarisstroken en u ontvangt de salarisspecificaties en de betaallijst salarissen en overige gewenste overzichten.
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten.
 • Aangifte loonbelasting.
 • Ziek- en herstelmeldingen.
 • Uitwisseling gegevens met uitvoeringsinstelling, belastingdienst, pensioenfondsen en andere instanties.
 • Proforma-berekeningen.
 • En verder alle zaken die tot de salarisadministratie behoren.

JAARREKENING

 • Eenmaal per jaar stellen wij voor u de jaarrekening op, conform wettelijke richtlijnen. In deze uitgebreide financiële rapportage nemen wij ook een kasstroomoverzicht, staat van herkomst en besteding der middelen, en de financiële en fiscale positie op. Deze overzichten kunnen bijvoorbeeld van belang zijn bij de aanvraag van een financiering.

BELASTINGZAKEN

 • Aangiften omzetbelasting en loonheffingen.
 • Aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, zowel voor ondernemers als voor particulieren.
 • Aangiften vennootschapsbelasting.
 • Aangiften dividendbelasting.
 • Controle van de diverse belastingaanslagen en eventueel het aantekenen van bezwaar bij de belastingdienst.
 • Fiscale adviezen.

ADVIEZEN

 • Startende ondernemer.
  Wanneer u een eigen onderneming wil beginnen, kunt u bij ons terecht voor een vrijblijvend advies. Wij informeren u over de vele aspecten die bij het ondernemerschap horen. Denk hierbij onder andere aan het inschrijven bij de Kamer van Koophandel, het afsluiten van bedrijfsverzekeringen, Opgaaf startende ondernemers bij de belastingdienst, het opzetten van een administratie etc.
 • Belastingen.
 • Personeel.
 • Administratieve organisatie.

Administratiekantoor Kleijngeld

’t Dorp 103
5384 MB Heesch
 0412-47 56 57
 e-mail