NOAB

NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en belastingdeskundigen) is een vereniging van gekwalificeerde ondernemers die werkzaam zijn in de administratieve en fiscale dienstverlening.

Een NOAB lid is:

1. De administrateur die tevens uw jaarstukken verzorgt;
2. De financieel manager die de financieringsaanvraag verzorgt, de subsidiëring regelt en de kostprijsberekeningen maakt;
3. De fiscaal deskundige die de aangiften verzorgt en u fiscaal adviseert;
4. De personeelsdeskundige die de loonadministratie voert en de juiste beloning helpt vast te stellen;
5. De inkoper van specialistische kennis die de vraag aan specialisten helder formuleert, waardoor onnodig dure adviesuren worden vermeden;
6. De vertrouwensman die optreedt bij beleidsbeslissingen en organisatievraagstukken.

Oplossingsgericht:

NOAB-leden kennen de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. NOAB-leden zijn zelf ondernemer en spreken de taal van hun klanten. Hun vakkundigheid is gekoppeld aan ondernemerszin en dat betekent dat klanten geen hoge drempels hoeven te nemen en dat er binnen NOAB-kantoren geen negen-tot-vijf cultuur bestaat. NOAB-kantoren werken oplossingsgericht. Dat gebeurt niet vanuit de pretentie, dat zij altijd en voor alles pasklare oplossingen uit hun mouwen schudden. In voorkomende gevallen kunnen de kantoren een beroep doen op specialisten. Deze gespecialiseerde vakmensen, die binnen de NOAB Adviesgroep verenigd zijn, kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het oplossen van problemen. In de NOAB adviesgroep werken fiscalisten, accountants, advocaten en notarissen.
Garantie:

De NOAB beroepscode zorgt ervoor dat ethisch handelen bij de leden hoog in het vaandel staat. NOAB-leden verlenen hun diensten conform de NOAB-voorwaarden (leverings- en uitvoeringsvoorwaarden). Bij problemen kan een beroep worden gedaan op het onafhankelijke Gechillencollege of het onafhankelijk Tuchtcollege. Daarnaast heeft elk NOAB-lid verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zodat de cliënt altijd schadeloos gesteld kan worden.

Permanente kwaliteitscontrole

De reglementen van NOAB waarborgen dat leven alleen dan hun lidmaatschap kunnen continueren, wanneer zij hun kwaliteit en kennis van zaken bijhouden. Dat moet ook, omdat ieder lid periodiek wordt onderworpen aan een ‘herkwalificatie’.

Administratiekantoor Kleijngeld

’t Dorp 103
5384 MB Heesch
 0412-47 56 57
 e-mail